Publicatie plicht

Algemene gegevens instelling :

Stichting de Gooise Ark
Secretariaat:
Rijksweg 79
1411 GE Naarden
Telefoonnummer : 035-8200335
Email: info@degooiseark.nl
Kamer van Koophandel: 41194905
Fiscaal nummer : 8049.03.840

Bezoek adressen:

Doelstelling :

De stichting heeft tot doel:

 • Het bewerkstelligen van een positieve houding ten opzichte van dieren van de bezoekers van het hertenkampe n de kinderboerderij
 • Kind en dier dichter bij elkaar brengen en kinderen informeren over de dieren op de beide locaties
 • Het bijdragen aan recreatiemogelijkheden in Bussum
 • Het bieden van een zinvolle tijdsbesteding aan de op het hertenkamp en de kinderboerderij werkzaam zijnde vrijwilligers

Bestuurssamenstelling:
De Stichting heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast neemt er in het bestuur nog een bestuurslid plaats.

Namen bestuurders:
Voorzitter: Dhr. C.M.B. Calis
Secretaris : mw. A. Romviel
Penningmeester : mw. C.S. Calis
Bestuurslid: Dhr. P.M.A. Welling

Beloningsbeleid:
De bestuursleden werken geheel vrijwillig. Voor hun werkzaamheden is voor de leden van het bestuur geen budget beschikbaar. Wel kunnen eventuele onkosten gedeclareerd worden.

Financiele verantwoording:
Zie in de bijlage de Financiele gegevens 2017

Hoofdlijnen van het beleidsplan.

 • Het exploiteren ( zonder winstoogmerk ) en beheren van Kinderboerderij `t Mouwtje, de Pluimgraaf en Hertenkampen in Bussum en Naarden.
 • De stichting is een algemene voorziening gericht op alle inwoners van Gemeente Gooise Meren van jong tot oud.
 • Het ontwikkelen van activiteiten zoals bijvoorbeeld:
  Het organiseren van 2 grote feesten per jaar
  Het organiseren van kinderfeestjes
  Educatieprogramma voor scholen en kinderopvang
  Informeren over dieren
 • Het werven van donateurs en sponsors en aanschrijven van fondsen voor nieuwe investering